a樱花深夜福利视频

a樱花深夜福利视频

中恶腹胀,紧细者生。如枳实理中汤之类。

然父少母老,产女必羸。虽不详言成积之状,谓之五脏所生可也。

若作丸,用砂糖为丸。<目录>卷十五\胎产脉证第七十七鸡肉合糯米食,令子生寸白虫。

形质可见者为阳,神志不可见者为阴。若概治之,恐迂缓无裨。

急治之,不治害人也。腹满者难治,宜硝矾散主之。

后只服苏合香丸,半月遂服如常。北人届彼,亦宜志之。

Leave a Reply