Vol218嫩模糯美子Mini性感秘书OL装扮秀翘臀撩人诱惑写真65P糯美子Mini模范学院

Vol218嫩模糯美子Mini性感秘书OL装扮秀翘臀撩人诱惑写真65P糯美子Mini模范学院

一治妇人妊娠恶阻。非白淫,即寒湿,浊恶不堪,法宜升散,不宜燥熯,致烁阴精,皆治本之决也。

若以养阴清火治之,是速其亡也。小柴胡力能舒少阳之气,少阳之气舒,即不克制脾土,两经之气平,而病自不作矣。

邪火始能伤阴,真火实能生阴,此邪正关键,用药攸分区处,岂堪混淆莫辨。 此五脏精气外越,阳气不藏,亦在死例。

因阳虚日久,不能镇纳浊阴,阴气上腾,有头痛如裂如劈,如泰山压定,有欲绳索紧捆者,其人定见气喘,唇舌青黑,渴饮滚汤,此属阳脱于上,乃系危候。既得之矣,鹳且逐卵而仆于地。

七情者,喜怒悲哀恐惧而已。予每以甘草干姜汤加鹿茸、桂尖、附子、葱、酒治之多效。

一见耳病肿痛,用少阳方小柴胡汤治之,似无不效。妇人初妊,经气卒然不舒,营卫之气不畅,故见恶阻。

Leave a Reply